Typiske spørgsmål til Freja

Nedenfor ser du en række af de spørgsmål, vi møder oftest i Freja. Hvis du har relevante spørgsmål, du ikke mener, vi besvarer her, er du velkommen til at sende en mail til os på freja357@live.dk

Hvad er formålet med at være frimurer?

Frimureriets formål er at medvirke til at skabe en bedre verden at leve i gennem at fremskynde det enkelte menneskes udvikling mod stadig højere idealer.

Hvad er frimureriets berettigelse i dag?

Netop i vores tid, hvor hverdagen tit er travl og stresset, kan frimureriet være en oase, hvor vi har mulighed for at stoppe op, komme væk fra det materielle og beskæftige os med det åndelige både i os selv og i omverdenen.


I en loge er man sammen med andre, der har de samme spirituelle behov og interesserer sig for den åndelige verden. Der er altid  nogle sider af os selv, som vi har behov for at arbejde med. Det kan være svært at klare dette arbejde alene, menkvindeligt frimureri kan give ligesindede støtte og opmuntring.


Kvindeligt frimureri integrerer det Guddommelige, det menneskelige, det individuelle og det universelle. Da frimureiet er baseret på gamle overleveringer findes der her ingen Guru. Overleveringen ligger i rutialet og i nogle instruktioner, der knytter sig til disse ritualer og mysterieindvielser.

Hvem kan blive frimurer?

I Logen Freja kan alle optages uanset race, tro, overbevisning eller social status. Den eneste betingelse er, at du er fyldt 25 år, at du anerkender et guddommeligt princip, anerkender trosfrihed, og at du har lysten og viljen til selverkendelse og selvudvikling.


Du skal heller ikke anbefales af andre frimurere eller medlemmer af Freja. Alle kan søge optagelse.

Er man med på livstid, når man er indviet?

Du kan altid melde dig ud af Freja, men vi ser helst, at du forbliver medlem i mindst de tre år, det typisk tager at fuldføre sin udvikling fra frimurerlærling til mester.


Vi ønsker medlemmer, der gerne vil være en del af vores fællesskab, og derfor gør vi et meget stort arbejde for at sikre os, at det nye medlem kan finde det, hun søger, hos Freja. Se mere under optagelsesprocedure.

Hvorfor er det I laver så hemmeligt?

Frimurere er forpligtet til at tie om udførelsen af ritualerne for ikke-frimurere. Gennem et fælles symbolsprog er det muligt for frimurere at tale sammen om ting, der ellers ikke normalt kan kommunikeres fra menneske til menneske, idet man ofte har svært ved at finde ord og fælles forståelse af begreber, som rigtigt dækker, hvad man mener, når samtalen er om åndelige ting. Hovedsagelig fordi ordene er "slidte" gennem al den skriftlige og mundtlige kommunikation, mennesket udsættes for i sin dagligdag.

En af grundene til, at frimurerne ikke taler offentligt om deres ritualer og begreber er netop for at undgå, at det frimureriske symbolsprog bliver slidt og mister sin værdi. 

Hvad koster det at være medlem?

Vi forsøger at holde kontingentet så lavt som muligt. Det er pt. i 2023 180 kr. om måneden. 

Det koster 1400 kr. at blive indviet. Dette beløb dækker også din logebeklædning. 

Udfører Freja velgørende arbejde?

Nej. Søstrene i Freja indsamler til tider småbeløb, som sendes videre til velgørende formål, men vi er ikke en af den type loger, der f.eks. afholder bazarer og velgørenhedsmiddage.

Hvem er de øvrige medlemmer af Freja?

Frejas medlemmer kommer fra alle dele af samfundet og alle aldersgrupper fra 25 år. 

Er Freja et erhvervsmæssigt netværk?

Nej. Freja er udelukkende et åndeligt fællesskab.

Hvordan foregår en logeaften?

En logeaften består af ritualets første del, kaldet åbningen, efterfulgt af et eller flere oplæg, som de enkelte medlemmer selv har lavet. Emnet, der er valgfrit, kan enten være af filosofisk eller symbolsk krakter; men har dog oftest med frimureriet at gøre og det enkelte medlems oplevelse af forskellige dimensioner af frimureriet. Freja laver også fællesarbejde i form af diskussioner af frimureriet eller fælles meditation. Derefter afsluttes med ritualets anden del, kaldet lukningen, for til sidst, at afslutte med et beskedent måltid i fællesskab.

Hvorfor er Freja kun for kvinder?

Der findes mandeloger, der kun optager mænd, kvindeloger der kun optager kvinder og så blandet frimureri, det såkaldte co-frimureri, der optager både mænd og kvinder. I Danmark eksisterer alle tre former, så den enkelte selv kan vælge det, der passer vedkommende bedst.


Når medlemmerne i Freja har valgt en ren kvindeloge er det bl.a. ud fra en overbevisning om, at når kvinder arbejder sammen alene, kan vi koncentrere os om det essentielle i arbejdet omkring ritualerne og symbolerne. Der hersker stor åbenhed og tillid blandt kvinderne i logen, og der er altid en risiko for, at seksuel tiltrækning kan tage over og fylde i det rituelle arbejde, når mænd og kvinder arbejder sammen i et sådant forum. Endvidere kan samfundsstrukturen også afspejle sig i en loge, bl.a. gennem kønsrollerne, og det ønsker vi at frigøre os fra i logearbejde, der er af mere åndelig karakter. Dermed er det ikke sagt, at mænd og kvinder slet ikke kan arbejde sammen i logesammenhæng. Freja inviterer mænd med, når der optages nye kvinder i logen. Hvis du er interesseret i co-frimureri, hvor mænd og kvinder arbjeder i samme loge, skal du henvende dig til logen Le Droit Humain.

Forsørger Freja medlemmernes efterladte?

Nej. Logen kan i ganske særlige tilfælde gå ind at hjælpe en smule i økonomisk svære tider, men Freja har ikke nogen formue. Til gengæld støtter vi op om vores søstre rent menneskeligt i såvel op- som nedgangstider.