Frimurerne og de gamle symboler

Frimurerne i bl.a. Freja mener, at de gamle stenhuggerlaug videreførte en esoterisk viden og tradition fra generation til generation gennem bygningen af Europas store katedraler. Ved hjælp af geometriens og matematikkens symbolske sprog formidlede katedralens arkitekter hemmeligheder og stemninger, som ord ikke kunne beskrive. Det kan sammenlignes med, at vi mennesker i dag stadig oplever, hvordan mosaikvinduernes farverige udsmykning og ornamenterings symbolske sprog intuitivt taler til os, når vi besøger katedralerne, og hjælper os til at opnå fred og harmoni i en kaotisk hverdag. Det symbolske sprog er sammen med gamle ritualer grundstenen i frimurernes arbejde.


Frimurerne mener, at det er det enkelte menneskes opgave at udvikle sig i en harmonisk og positiv retning. Dette kan ingen anden gøre for hende. Det er således ikke frimurerens pligt at rette det, hun anser for fejl hos andre mennesker, men tværtimod at harmonisere sig selv. For at få støtte til dette selverkendelsesarbejde, kommer frimureren i sin loge for at lære at kende sig selv og derigennem sine medmennesker gennem logens ritualer.

Frimurerne arbejder både selvstændigt og sammen med sine søstre med symbolerne og deres betydning for hende selv og for fællesskabet. Der er ikke udstykket nogen facitliste eller dogmatisk betydning af symbolerne fra logens side, for det er en del af frimurernes grundholdning, at den viden, et menneske har fået gennem eget arbejde, i langt højere grad bliver en del af hende selv og hendes liv, end den viden hun har fået dikteret. 

Ritualerne udføres for at gavne og give fornyet impuls til de enkelte medlemmers stadige arbejde med deres åndelige udvikling, og symbolerne er vores vigtigste redskaber, fordi vi mener, at forskellige mennesker skal have et budskab forklaret eller udtrykt på lige så mange forskellige måder for at nå ind til kernen af det. De ord, som vil gøre budskabet ganske klart og tydeligt for det enkelte menneske, vil ofte overhovedet ikke gøre indtyk på det andet.

Desuden vil det budskab, der er udtrykt i overensstemmelse med een tids sprog og åndelige standpunkt, synes en senere tids mennesker at være naivt og uforståeligt. Men siges den samme ting med et sinds- eller fysisk billede, en ceremoni eller et symbol, så vil enhver tids menneske læse det i sit eget sprog og i overensstemmelse med sit åndelige standpunkt. Hun vil forstå netop så meget af budskabet, som hun kan bearbejde, og hun vil forstå det uden at blive skræmt bort af den udtryksmåde, der er brugt, og som ellers kunne virke uforståelig og forvirrende. 

Modsat vil den, der endnu ikke er moden til at forstå og på forsvarlig måde forvalte den viden, som åbenbares gennem frimurernes ritualer, slet ikke kunne finde den bag symbolernes slør. I ordet FRI murer ligger således respekten for det individuelle og  accepten af folks forskellighed, så det skal være frie og selvbevidste kvinder, der går ad frimureriets vej.